Đoàn Hội

Thông báo của Ban tổ chức Giải bóng đá truyền thống nam nữ Khoa QT-KTQT

Ngày hôm nay (03/11/2014), đội trưởng các đội không phải họp. Lịch họp sẽ được dời sang ngày thứ 4, ngày 05/11/2014 
- Thời gian: 17h ngày 05/11/2014 
- Địa điểm: D205 
- Nội dung: Ban tổ chức sẽ phổ biến Điều lệ giải, tiến hành cho các đội bốc thăm bảng thi đấu và xếp lịch đấu 
- Thành phần: Đội trưởng của mỗi đội 
Đề nghị các đội bổ sung hình và lệ phí còn thiếu trong ngày họp trên (đối với các đội chưa nộp đủ)