Đoàn Hội

Kế hoạch tổ chức "Giải bóng đá truyền thống nam nữ Khoa QT-KTQT" lần V năm 2014

Sinh viên xem kế hoạch tại đây

Mẫu đăng ký, sinh viên tải về tại đây

Lưu ý:

  1. Có giới hạn số lượng các đội đăng ký tham gia
  • Đội nam: 24 đội
  • Đội nữ: 16 đội
  1. Danh sách các đội đăng ký tham dự giải sẽ được cập nhật liên tục trên trang của Đoàn - Hội sinh viên Khoa. Trường hợp chưa hết thời hạn đăng ký, BCH Đoàn Khoa đã nhận đủ số lượng các đội đăng ký tham gia thì sẽ không nhận phiếu đăng ký của các đội còn lại
  2. Một lớp được đăng ký nhiều đội, nếu trong 1 lớp không đủ số lượng thành viên thì có thể liên minh lại từ nhiều lớp.
  3. Mọi thắc mắc, sinh viên vui lòng liên hệ trực tiếp C. Kim Anh - P. D306 hoặc qua số điện thoại VP. Khoa: 0613.952.252