Đoàn Hội

Kế hoạch chương trình "Viết nhật ký về Bác Hồ và kỷ niệm 124 năm ngày sinh của Bác"