Tin tức & Sự kiện

Khoa QT-KTQT: HĐKH điều chỉnh chương trình đào tạo - Ngành Quản trị kinh doanh

Ngày 05/03/2020, tại phòng D305, Khoa QT-KTQT đã họp Hội đồng khoa học và đào tạo về việc điều chỉnh chương trình đào tạo niên khóa 2020 đối với ngành Quản trị kinh doanh. Với mục đích xem xét lại những điểm phù hợp/ chưa phù hợp trong CTĐT 2019, tiếp nhận góp ý từ phía đại diện chuyên gia, đại diện doanh nghiệp, đại diện cựu sinh viên và các giảng viên để điều chỉnh CTĐT phù hợp với tình hình thực tế.

Thành phần tham dự gồm có:

- TS. Nguyễn Văn Tân                                Trưởng khoa             Chủ tịch Hội đồng

- TS. Nguyễn Thị Lan Thanh                        Phó Trưởng khoa        Phó chủ tịch

- TS. Phan Thành Tâm                                Giảng viên                 Ủy viên

- TS. Nguyễn Văn Dũng                              Giảng viên                 Ủy viên

- ThS. Lưu Ngọc Liêm                                 Giảng viên                 Ủy viên

- ThS. Tạ Thị Thanh Hương                         Giảng viên                 Ủy viên

- Ông Đặng Văn Điềm                                ĐD chuyên gia            Ủy viên

- Ông Đặng Quốc Nghi                               ĐD doanh nghiệp         Ủy viên

- Ông Lê Tiến Hùng Cường                         ĐD cựu sinh viên         Ủy viên

- Bà Trần Thị Thu Hiền                              Giáo vụ                      Thư ký

Thầy TS. Nguyễn Văn Tân - Chủ tịch Hội đồng phát biểu
Thầy TS. Nguyễn Văn Tân - Chủ tịch Hội đồng phát biểu khai mạc
Thầy TS. Nguyễn Văn Dũng - Trưởng ngành QTKD trình bày nội dung chương trình
Ông Đặng Văn Điềm - Chủ tịch Hội doanh nhân Đồng Nai góp ý về chương trình
Ông Đặng Quốc Nghi - Phó Chủ tịch Hội doanh nhân Đồng Nai góp ý về chương trình

Trao đổi tại buổi làm việc, các thành viên trong Hội đồng khoa học đã nêu lên các vấn đề mấu chốt có liên quan đến việc xây dựng chương trình đào tạo trong xu thế hiện nay. Về chương trình đào tạo, cần 30% kỹ năng giao tiếp với khách hàng vì đây là kỹ năng rất quan trọng, qua đó sinh viên biết cách tương tác tốt với các đồng nghiệp để công việc được hoàn thành tốt. Ngoài những kỹ năng cơ bản như tin học văn phòng, kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, doanh nghiệp rất quan tâm đến đạo đức kinh doanh của ứng viên. Học kỳ cuối nên đưa vào môn Ứng dụng trong kinh doanh để sinh viên biết cách tương tác, từ đó có thể sử dụng được ngay và thành thạo, phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp.

Những ý kiến từ các thành viên trong Hội đồng là vô cùng xác đáng và thiết thực, từ đó làm cơ sở để Khoa và Nhà trường có những chỉnh sửa phù hợp đối với chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo để gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và rút ngắn dần khoảng cách giữa kiến thức được đào tạo tại Trường và việc vận dụng vào môi trường làm việc của sinh viên sau này.

 

Khoa Quản Trị KTQT

đào tạo, quản trị, kinh doanh, sinh viên