Tin tức & Sự kiện

Khoa QT-KTQT: HĐKH điều chỉnh chương trình đào tạo - Ngành Luật Kinh tế

Ngày 02/3/2020, tại VP. Khoa QT-KTQT (D301), Khoa QT-KTQT đã họp Hội đồng khoa học và đào tạo về việc điều chỉnh chương trình đào tạo niên khóa 2020 đối với ngành Luật Kinh tế. Với mục đích xem xét lại những điểm phù hợp/ chưa phù hợp trong CTĐT 2019, tiếp nhận góp ý từ phía đại diện chuyên gia, đại diện doanh nghiệp, đại diện cựu sinh viên và các giảng viên để điều chỉnh CTĐT phù hợp với tình hình thực tế.

Thành phần tham dự gồm có:

- TS. Nguyễn Văn Tân                                Trưởng khoa             Chủ tịch Hội đồng

- TS. Nguyễn Thị Lan Thanh                        Phó Trưởng khoa        Phó chủ tịch

- ThS. Huỳnh Thị Như Hiếu                         Giảng viên                 Ủy viên

- ThS. Phan Văn Hải                                  Giảng viên                 Ủy viên

- ThS. Võ Anh Phúc                                   Giảng viên                 Ủy viên

- Ông Nguyễn Đức                                    ĐD chuyên gia            Ủy viên

- Ông Lý Khánh Hòa                                  ĐD doanh nghiệp         Ủy viên

- Bà Đặng Hồng Kim Tài                             ĐD cựu sinh viên         Ủy viên

- Bà Trần Thị Thu Hiền                              Giáo vụ                      Thư ký

Trao đổi tại buổi làm việc, các thành viên trong Hội đồng khoa học đã nêu lên các vấn đề mấu chốt có liên quan đến việc xây dựng chương trình đào tạo trong xu thế hiện nay. Trước tiên, cần thay đổi mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra để phù hợp với chương trình đào tạo. Về chương trình đào tạo, cần điều chỉnh thời lượng một số môn như: Luật Dân sự 1 và Luật dân sự 2, Tư vấn pháp lý trong doanh nghiệp hay tách Kỹ năng soạn thảo hợp đồng thương mại thành một môn học riêng để sinh viên có kiến thức cơ bản, từ đó khẳng định được vị thế của sinh viên, của Khoa và Nhà trường. 

Những ý kiến từ các thành viên trong Hội đồng là vô cùng xác đáng và thiết thực, từ đó làm cơ sở để Khoa và Nhà trường có những chỉnh sửa phù hợp đối với chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo để gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và rút ngắn dần khoảng cách giữa kiến thức được đào tạo tại Trường và việc vận dụng vào môi trường làm việc của sinh viên sau này.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khoa Quản Trị KTQT

đào tạo, luật, kinh tế, sinh viên, quản trị