Tin tức & Sự kiện

Khoa QT-KTQT tổ chức Hội đồng báo cáo tiến độ lần 2 cho sinh viên NCKH Khóa 2014 Ngày

Để chuẩn bị cho sinh viên Nghiên cứu khoa học khóa 2014 Ngày sắp kết thúc kỳ thực tập và hoàn thành bài nghiên cứu thành công, vào tối ngày 16/04/2018 lúc 18h00 tại các phòng D304, D303 Khoa Quản trị - Kinh tế quốc tế đã tổ chức cho sinh viên Báo cáo tiến độ lần 2 bài nghiên cứu của 41 sinh viên với 21 đề tài về nội dung, giải pháp, kết quả nghiên cứu, kiến nghị v.v…của bài nghiên cứu khoa học để hội đồng đánh giá. 
Hội đồng 1 tại phòng D304 đánh giá gồm: 
• TV1: TS. Nguyễn Văn Tân 
• TV2: TS. Nguyễn Văn Dũng 
• Thư ký: ThS. Văn Thị Bích 
Hội đồng 2 tại phòng D303 đánh giá gồm: 
• TV1: TS. Phan Thành Tâm 
• TV2: ThS. Phan Văn Hải 
• Thư ký: ThS. Dương Thị Phương Hạnh 
Tại buổi báo cáo quý Thầy hội đồng đã hướng dẫn thêm về cách xử lý, giải thích và trình bày thống kê số liệu và có nhiều đóng góp ý kiến thiết thực đến bài nghiên cứu khoa học của sinh viên như: phân biệt những điểm mạnh, điểm yếu, giải pháp chưa cụ thể và phải liên kết với thực trạng, giải thích các mô hình, nhận xét đồ thị, chưa nêu lên được các yếu tố nổi bật, các cơ sở để đề xuất ra giải pháp và lý luận, quy định pháp luật đối với các đề tài chuyên ngành luật kinh tế v.v. … Hy vọng các sinh viên áp dụng những điều kiện tốt này và nổ lực hơn để hoàn thành bài nghiên cứu thật tốt khi nhận được sự quan tâm nhận xét của hội đồng. 
Sau đây là một số hình ảnh tại buổi báo cáo: 
Khoa Quản Trị KTQT

Quản trị, nghiên cứu khoa học, sinh viên