Các lớp ngắn hạn

Khoa Quản trị - Kinh tế Quốc tế  »  Các lớp ngắn hạn

Thông báo V/v Nghỉ học lớp QT_SPSS_01 tối thứ 7 (17/09/2011)

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC

Do Thầy bận việc nên lớp QT_SPSS_01 sẽ được nghỉ học tối thứ 7 ngày 17/09/2011. Các ngày khác học bình thường

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ

KHOA QUẢN TRỊ - KINH TẾ QUỐC TẾ