CLB Khởi nghiệp[QTKTQT] Tập huấn "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025" tại huyện Long Khánh

  

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế, vai trò của phụ nữ trong việc thúc đẩy sự phát triển bền vững của một quốc gia không thể bị bỏ qua. Tại tỉnh Đồng Nai, Đề Án 939 - "Hỗ Trợ Phụ Nữ Khởi Nghiệp Giai Đoạn 2017-2025" đã được triển khai với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ tham gia sản xuất, kinh doanh tổ hợp tác và hợp tác xã. Cụ thể là Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai tổ chức tập huấn cho 11 Huyện trong tỉnh. Vừa qua vào ngày 28/9/2023 đã tổ chức buổi thứ sáu triển khai cho huyện Long Khánh, với đối tượng là 50 chị em phụ nữ kinh doanh, chủ cơ sở sản xuất, thành viên nữ tổ hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn huyện Long Khánh tỉnh Đồng Nai. LHU vinh dự có TS. Nguyễn Văn Tân - Trưởng Khoa QT-KTQT đã tập huấn cho các chị em phụ nữ tại chương trình.

Mục tiêu của tập huấn

Tập huấn chuyên đề này nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng và cơ hội để nâng cao khả năng khởi nghiệp của phụ nữ tại Đồng Nai. Chúng ta hướng đến mục tiêu quan trọng là thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội bằng cách hỗ trợ phụ nữ trong việc xây dựng và phát triển các doanh nghiệp, tổ hợp tác và hợp tác xã.

Nội dung tập huấn

Phát triển kỹ năng quản lý: Tập huấn sẽ tập trung vào việc cung cấp kiến thức về quản lý kinh doanh, tài chính và tiếp thị cho phụ nữ khởi nghiệp. Điều này giúp họ xây dựng nền tảng vững chắc cho sự thành công của doanh nghiệp.

Tạo điều kiện thuận lợi về tài chính: Chúng ta sẽ trao đổi về các nguồn tài trợ, vay vốn, và các cơ hội hỗ trợ tài chính để giúp phụ nữ khởi nghiệp thúc đẩy doanh nghiệp của họ một cách bền vững.

Hợp tác và Tổ hợp tác: Tập huấn sẽ thúc đẩy ý thức về tầm quan trọng của hợp tác và tổ hợp tác trong kinh doanh. Chúng ta sẽ tìm hiểu cách xây dựng và quản lý các dự án hợp tác xã và tổ hợp tác để tối ưu hóa sự thành công kinh doanh.

Phân phối công việc và chia sẻ trách nhiệm: Tập trung vào việc phân chia công việc và trách nhiệm trong tổ hợp tác xã, giúp tối ưu hóa hiệu suất và sự bền vững của doanh nghiệp.

Lợi ích dự kiến

Tăng cường độc lập kinh tế của phụ nữ: Phụ nữ sẽ có cơ hội tạo ra thu nhập ổn định và cải thiện cuộc sống của gia đình mình.

Thúc đẩy sự phát triển kinh tế của Đồng Nai: Sự phát triển của doanh nghiệp do phụ nữ điều hành sẽ góp phần vào sự phát triển tổng thể của tỉnh Đồng Nai.

Tạo ra việc làm cho cộng đồng: Các doanh nghiệp của phụ nữ có tiềm năng tạo ra việc làm cho người dân Đồng Nai.

Tập Huấn Chuyên Đề "Hỗ Trợ Phụ Nữ Khởi Nghiệp Giai Đoạn 2017-2025" là một bước quan trọng để tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ tham gia vào hoạt động kinh doanh và đóng góp vào sự phát triển của Đồng Nai. Chúng ta hy vọng rằng thông qua tập huấn này, chúng ta có thể thúc đẩy sự nghiệp khởi nghiệp của phụ nữ và thúc đẩy sự phát triển bền vững của tỉnh.

 


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  353,823       1/223