Tin tức & Sự kiện

Khoa QT-KTQT đạt giải Ba tại hội thảo đánh giá sáng kiến kinh nghiệm năm 2020

Sáng ngày 30/6/2020, tại Phòng B203, Cơ sở 1, trường Đại học Lạc Hồng tổ chức hội thảo đánh giá sáng kiến kinh nghiệm năm 2020. Hội thảo năm nay có sự tham gia của 27 giải pháp được đánh giá qua hai vòng. Các giải pháp sáng kiến kinh nghiệm năm nay có chất lượng cao, áp dụng trong thực tế hoạt động của nhà trường.

Khoa Quản trị - Kinh tế quốc tế đạt giải Ba với đề tài “Cách thức thực hiện công tác GVCN/ cố vấn học tập phục vụ kiểm định định AUN - QA” do nhóm tác giả TS. Nguyễn Văn Tân – Trưởng khoa, ThS. Tạ Thị Thanh Hương thực hiện.

Hình 1: ThS. Tạ Thị Thanh Hương trình bày giải pháp tại Hội thảo

Từ thực tế của khoa Quản trị - Kinh tế quốc tế trường Đại học Lạc Hồng đang thực hiện đánh giá chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn AUN - QA. Giải pháp nhằm giải quyết các nội dung công việc bắt buộc phải có trong các tiêu chuẩn 3 và tiêu chuẩn 8 theo Bộ tiêu chuẩn AUN - QA liên quan đến công tác GVCN/CVHT.

Hình 2: TS Nguyễn Văn Tân – Trưởng khoa Quản trị - KTQT trao đổi kinh nghiệm

trong chỉ đạo triển khai thực hiện giải pháp

            Trong qua trình triển khai giải pháp, GVCN/CVHT sẽ tích cực và chủ động trong việc tìm kiếm các chương trình, hoạt động phong trào, các lớp chuyên đề, lớp học kỹ năng… liên quan đến ngành học của lớp. Bên cạnh đó, GVCN/ CVHT sẽ “đồng hành” và “giám sát” các bạn sinh viên trong việc tham gia các hoạt động ngoại khóa và áp dụng công nghệ 4.0 để quản lý, theo dõi, tiếp nhận thông tin phản hồi từ các bạn sinh viên. Kết quả đạt được sau khi áp dụng giải pháp:

            Một là, GVCN/CVHT nắm bắt được tình hình học tập, tham gia các hoạt động ngoại khóa, tiếng Anh… của lớp mình;

            Hai là, sinh viên sẽ có cơ hội tham gia các lớp học ngoại khóa liên quan trực tiếp đến ngành học, giảm bớt thời gian rảnh, nhất là tránh được tình trạng tham gia các hoạt động bán hàng đa cấp hiện nay;

            Ba là, kết quả học tập của sinh viên đảm bảo, sinh viên nâng cao các kỹ năng mềm phù hợp với nhu cầu xã hội, phù hợp chuẩn AUN – QA trong tương lai;

            Bốn là, có minh chứng thực tế phục vụ Bộ tiêu chuẩn AUN – QA.

            Hội đồng đánh giá sáng kiến kinh nghiệm đã nghiệm thu, đánh giá cao, đề nghị triển khai giải pháp cho các lớp của khoa Quản trị - Kinh tế quốc tế.

Hình 3: Hội thảo chụp hình lưu niệm.

 

 

Khoa Quản Trị KTQT

hội thảo, sáng kiến, kinh nghiệm, quản trị