Tin tức & Sự kiện

Khoa QT-KTQT: Báo cáo đề cương nghiên cứu khoa học sinh viên khóa 2014 Ngày

Bằng việc tham gia nghiên cứu khoa học, sinh viên dù ít hay nhiều đã trang bị cho mình kiến thức về phân tích, về phương pháp luận những kiến thức được học ở giảng đường đại học, quá trình đó bạn cũng hiểu hơn những khía cạnh thực tế của ngành nghề đang theo học. Trong quá trình nghiên cứu tìm tòi, sinh viên không những trang bị cho mình năng lực nghiên cứu mà còn giúp sinh viên có cơ hội phát hiện và lấp đầy những lỗ hổng kiến thức. Ngoài ra, học phải đi đôi với hành, những kiến thức này ít nhiều giúp sinh viên hiểu hơn các môn đang học trên giảng đường. Những bài học rút ra được từ hành trình nghiên cứu, đó là những bài học về khả năng tự lực, cách hợp tác nghiên cứu, khả năng phân tích, tổng hợp và giải quyết những rắc rối, khó khăn trong quá trình nghiên cứu. 

Tiếp tục phát huy vai trò, nâng cao chất lượng NCKH trong sinh viên, vào ngày 13/11/2017, Khoa Quản trị - Kinh tế quốc tế đã tổ chức cho sinh viên Báo cáo đề cương nghiên cứu khoa học sinh viên khóa 2014 Ngày gồm có 41 sinh viên nghiên cứu 21 đề tài. 
Hội đồng đánh giá được tổ chức thành 2 tiểu ban: 
Tiểu ban 1 báo cáo tại phòng D304 có 11 đề tài, thành viên tiểu ban đánh giá bao gồm: 
• TV 1: TS. Nguyễn Văn Tân 
• TV 2: ThS. Nguyễn Thanh Hòa Bình 
Tiểu ban 2 báo cáo tại phòng D303 có 10 đề tài, thành viên tiểu ban đánh giá bao gồm: 
• TV 1: TS. Nguyễn Văn Dũng 
• TV 2: ThS. Lưu Ngọc Liêm 
Tại buổi báo cáo sinh viên đã nhận được nhiều đóng góp ý kiến kỹ lưỡng, thiết thực, hữu ích từ hội đồng khoa học về xác định tên đề tài, mục tiêu nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, bố cục nội dung, tài liệu tham khảo… Với nền tảng cơ bản đó sinh viên có thể hoàn thiện bài nghiên cứu của mình tốt hơn.
Sau đây là một số hình ảnh tại buổi báo cáo: 

 

Khoa Quản Trị KTQT
Lạc Hồng, 15/11/2017 - 08:17:53

nghiên cứu, khoa học, báo cáo, sinh viên, quản trị