Tuyển sinh

Thông báo lịch thi ngoại ngữ đầu ra B1 ngày 6-7/4/2013

Phòng Sau đại học thông báo lịch thi ngoại ngữ đầu ra B1 ngày 6-7/4/2013 của lớp cao học xây dựng như sau:

1) Địa điểm thi: cơ sở 2, Trường Đại học Lạc Hồng.

2) Thời gian thi:

Thứ 7, ngày 06/4/2013

   - Thi nói: 07h00, phòng thi D503 (Cầu hầm, Kinh tế, Cấp thoát nước)

   - Thi viết: 13h00, phòng thi D501, D502, D504, D505 (Xây dựng CT DD&CN, Cầu hầm, Kinh tế, Cấp thoát nước)

 Chủ nhật, ngày 07/4/2013

      Thi nói: 07h00, phòng thi D503 (Xây dựng CT DD&CN)

3) Lệ phí thi: 1.000.000đ/hv, nộp tại phòng Sau đại học trước ngày 01/04/2013

Tải file tại đây

Khoa Sau đại học
Lạc Hồng, 28/03/2013 - 11:13:55

lịch thi, đầu ra, B1, xây dựng