Các lớp ngắn hạn

Khoa Quản trị - Kinh tế Quốc tế  »  Các lớp ngắn hạn

Thông báo V/v Khai giảng lớp Excel nâng cao

Thông báo

V/v Khai giảng lớp Excel nâng cao

Khoa Quản trị Kinh tế Quốc tế Thông báo:

* Lớp Excel nâng cao sẽ khai giảng vào ngày 28/02/2012

* Các học viên đã đăng ký xem lịch học tại đây

* Các bạn sinh viên chưa đăng ký liên hệ Văn phòng Khoa đến hết ngày 28/02/2012

* Học phí: 400.000 đồng/khóa